ontkenning

De informatie op alexmagazine10.com website (de "Service") is alleen voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen juridisch advies. Darsnek Gmbh aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service. In geen geval kan Darsnek Gmbh aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service. of de inhoud van de Service.

Darsnek Gmbh behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service op elk moment aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke actie die u onderneemt op basis van de informatie die u op deze website vindt ( alexmagazine10.com ), is strikt op uw eigen risico. Darsnek Gmbh is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen en / of schade in verband met het gebruik van onze website.

Darsnek Gmbh garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites mogelijk een ander privacybeleid en voorwaarden hebben die buiten onze macht liggen. Zorg ervoor dat u het Privacybeleid van deze sites en hun "Servicevoorwaarden" nakijkt voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Als u meer informatie wenst of vragen hebt over de disclaimer van onze site, neem dan gerust contact met ons op via dit contactformulier.